Székely Maraton 2020Laczko Szentmiklosi Botond

Print diplomaGPS tracker
Bib 19
Nationality
Club Harghita triatlon klub
Official Start 9:00:19
Personal Start 9:00:21
. Speed Time Men Individual overall Men Open (21-40)
Finish Time 4:25 /km 3:01:20 5 5

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Individual overall Men Open (21-40)
10km 42:24 42:24 10.500 km 4:03 /km 7 6
20km 1:26:42 44:19 10.100 km 4:24 /km 6 6
30km 2:11:59 45:18 10.500 km 4:19 /km 6 6
Finish 3:01:20 49:21 10.000 km 4:57 /km 5 5