JABIL 1/3 Maraton futóversenySTEFANOVICS Viktória

Print diplomaGPS tracker
Distance Kispróba 3,5 km
Bib 500
Nationality
Club
Official Start 19:59:33
Personal Start -
. Speed Time Női egyéni, 3,5 km
Finish Time 6:20 /km 22:10 30

Timepoint Time Split Time Distance Speed Női egyéni, 3,5 km
Split 1 9:08 9:08 1.400 km 6:32 /km 33
Lap 1 21:44 12:36 2.000 km 6:18 /km 29
Finish 22:10 0:27 0.100 km 4:22 /km 30