JABIL 1/3 Maraton futóversenySEBŐK Szilvia

Print diplomaGPS tracker
Distance Kispróba 3,5 km
Bib 355
Nationality
Club
Official Start 19:59:33
Personal Start -
. Speed Time Női egyéni, 3,5 km
Finish Time 6:28 /km 22:36 32

Timepoint Time Split Time Distance Speed Női egyéni, 3,5 km
Split 1 9:12 9:12 1.400 km 6:35 /km 36
Lap 1 22:07 12:55 2.000 km 6:28 /km 33
Finish 22:36 0:29 0.100 km 4:47 /km 32