JABIL 1/3 Maraton futóversenyMAKRANCZI Réka

Print diplomaGPS tracker
Distance Kispróba 3,5 km
Bib 370
Nationality
Club
Official Start 19:59:33
Personal Start -
. Speed Time Női egyéni, 3,5 km
Finish Time 5:06 /km 17:48 6

Timepoint Time Split Time Distance Speed Női egyéni, 3,5 km
Split 1 7:31 7:31 1.400 km 5:22 /km 9
Lap 1 17:25 9:55 2.000 km 4:58 /km 6
Finish 17:48 0:24 0.100 km 3:56 /km 6