JABIL 1/3 Maraton futóversenySARKADI Csenge Nóra

Print diplomaGPS tracker
Distance Kispróba 3,5 km
Bib 496
Nationality
Club
Official Start 19:59:33
Personal Start -
. Speed Time Női egyéni, 3,5 km
Finish Time 6:20 /km 22:08 29

Timepoint Time Split Time Distance Speed Női egyéni, 3,5 km
Split 1 8:56 8:56 1.400 km 6:23 /km 30
Lap 1 21:48 12:52 2.000 km 6:26 /km 30
Finish 22:08 0:20 0.100 km 3:19 /km 29