eXtremeMan Q30 Kaposvár 2019Szebeni Endre

Print diplomaGPS tracker
Bib 51
Nationality
HUN   
Club Budaörsi Triatlon Klub
Official Start 11:00:24
Personal Start 11:00:24
. Speed Time Men Senior (70+)
Swim 3:04 /100m 22:58 2
1st Transition 1:59 3
Bike 24.47 km/h 47:41 3
2nd Transition 3:15 3
Kayak 5.06 km/h 53:24 3
3rd Transition 1:23 3
Run 7:32 /km 37:35 3
Finish Time 2:48:14 3

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Senior (70+)
Swim 22:58 22:58 0.750 km 3:04 /100m 2
1st Transition 24:57 1:59 3
Bike lap 1 49:19 24:22 10.000 km 24.62 km/h 3
Bike lap 2 1:12:38 23:20 9.450 km 24.32 km/h 3
2nd Transition 1:15:53 3:15 3
Kayak 2:09:16 53:24 4.500 km 5.06 km/h 3
3rd Transition 2:10:39 1:23 3
Run lap 1 2:36:08 25:30 1.666 km 15:18 /km 3
Run lap 2 2:48:01 11:54 1.666 km 7:09 /km 3
Run lap 3 (Finish) 2:48:14 0:13 1.666 km 0:08 /km 3