eXtremeMan Q30 Kaposvár 2019Bődi Sándor

Print diplomaGPS tracker
Bib 18
Nationality
HUN   
Club Veszprémi Triatlon Egylet
Official Start 11:00:24
Personal Start 11:00:24
. Speed Time Men Master3 (60-69)
Swim 2:21 /100m 17:37 2
1st Transition 1:37 2
Bike 29.79 km/h 39:11 2
2nd Transition 2:22 2
Kayak 5.87 km/h 46:01 3
3rd Transition 1:02 3
Run 6:10 /km 30:46 2
Finish Time 2:18:33 2

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Master3 (60-69)
Swim 17:37 17:37 0.750 km 2:21 /100m 2
1st Transition 19:14 1:37 2
Bike lap 1 39:12 19:58 10.000 km 30.06 km/h 2
Bike lap 2 58:24 19:13 9.450 km 29.52 km/h 2
2nd Transition 1:00:46 2:22 2
Kayak 1:46:47 46:01 4.500 km 5.87 km/h 3
3rd Transition 1:47:48 1:02 3
Run lap 1 1:58:35 10:47 1.666 km 6:29 /km 2
Run lap 2 2:08:45 10:10 1.666 km 6:06 /km 2
Run lap 3 (Finish) 2:18:33 9:49 1.666 km 5:54 /km 2