Polár Kenese Futam 2019JUHÁSZNÉ B. SZŰCS MÁRIA

Print diplomaGPS tracker
Distance 14 km
Bib 14086
Nationality
HUN   
Club
Official Start 9:59:51
Personal Start 9:59:57
. Speed Time Female Female
Finish 5:49 /km 1:21:17 14 14
Finish Time 5:49 /km 1:21:17 14 14

Timepoint Time Split Time Distance Speed Female Female
1st split 15:56 15:56 2.800 km 5:42 /km 11 11
1st lap 40:03 24:08 4.200 km 5:45 /km 14 14
2nd split 56:26 16:23 2.800 km 5:52 /km 14 14
2nd lap/ Finish 1:21:17 24:51 4.200 km 5:55 /km 14 14